1. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO z CERTYFIKATEM TELC English
 • Poziom zaawansowania będzie wynikał z umiejętności językowych zweryfikowanych testem poziomującym przeprowadzonym w procesie rekrutacji,
 • 12-osobowe grupy zajęciowe,
 • Bezpłatne podręczniki ,
 • Egzamin;
 • Certyfikaty,
 • średni wymiar czasu kursu- 120h.

LUB

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO z CERTYFIKATEM TELC Deutsch
 • Poziom zaawansowania będzie wynikał z umiejętności językowych zweryfikowanych testem poziomującym przeprowadzonym w procesie rekrutacji,
 • 12-osobowe grupy zajęciowe,
 • Bezpłatne podręczniki ,
 • Egzamin;
 • Certyfikaty,
 • średni wymiar czasu kursu- 120h.

LUB

KURS JĘZYKA FRANSUCSKIEGO TELC Français,
 • Poziom zaawansowania będzie wynikał z umiejętności językowych zweryfikowanych testem poziomującym przeprowadzonym w procesie rekrutacji,
 • 12-osobowe grupy zajęciowe,
 • Bezpłatne podręczniki ,
 • Egzamin;
 • Certyfikaty,
 • średni wymiar czasu kursu- 120h.

ORAZ

2. SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ECCC
 • Poziom średniozaawansowany weryfikowany testem poziomującym przeprowadzonym w procesie rekrutacji,
 • 12-osobowe grupy zajęciowe,
 • Bezpłatne podręczniki ,
 • Egzamin;
 • Certyfikaty,
 • średni wymiar czasu szkolenia- 100h. Możliwość wyboru modułów, jeden moduł 25h.
ZAJĘCIA  2-3 RAZY W TYGODNIU PO 4 GODZINY LEKCYJNE, RANO, POPOŁUDNIU. SZKOLENIE Z KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH MOŻE BYĆ W TRYBIE WEEKENDOWYM PO 6 GODZIN LEKCYJNYCH.