Protokół z wyboru ofert

20 czerwca 2017

Protokół z wyboru ofert
dotyczących zapytania ofertowego z dnia 19.06.2017 r.
prowadzonego w trybie rozeznania rynku w ramach projektu
Technologie cyfrowe i języki obce – nie obce dla śląskich pracowników”,
Nr RPSL.11.04.03-24-0410/15

Zamawiający Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

Protokol_z_wyboru_ofert [PDF]