TRWA REKRUTACJA !

Zapraszamy osoby spełniające łącznie cztery warunki::
  • w wieku pow. 25 roku życia;
  • zamieszkałe w woj. śląskim według Kodeksu Cywilnego;
  • pracujące na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenia, innej (do której stosuje się przepisy dot. um. zlecenia / o dzieło);
  • z grup defaworyzowanych: os. po 50 r. ż., kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka), os. o niskich kwalifikacjach, os. niepełnosprawne, os. mieszkające na wsi.
Szczegółowe informację zawarte są w regulaminie uczestnictwa w projekcie. Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się: Dokumenty rekrutacyjne:      

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres:  biuro@ac-expert.pl lub dostarczyć do Biura Projektu ul. Dąbrowskiego 22 lok. 310 Katowice.