TRWA REKRUTACJA!

12 kwietnia 2018

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, tj. osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), osoby niepełnosprawne, osoby mieszkające na terenach