Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – zakup podręczników

19 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

realizujący projekt „Technologie cyfrowe i języki obce – nie obce dla śląskich pracowników”,
Nr RPSL.11.04.03-24-0410/15

Zaprasza do złożenia oferty na zakup podręczników
na potrzeby realizacji kursu z zakresu Języka Niemieckiego

Zapytanie_ofertowe_w_trybie_rozeznania_rynku [PDF]